عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۹

اعتبار مالیاتی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از دانش‌بنیان‌ها است

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با تاکید بر لزوم آشنایی دانش‌بنیان‌ها با اعتبار مالیاتی، این اعتبار را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از این شرکت‌ها دانست.سیدمحمد کرباسی در سلسله بازدیدهای خود جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیگیری چالش‌های این شرکت‌ها ضمن بازدید از یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه اینترنت اشیا و هوشمندسازی از پیگیری رفع مشکلات و مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان؛ از جمله تقویت مالی شرکت‌ها در تعامل با «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری»، «صندوق نوآوری و شکوفایی» و سازمان‌های مرتبط برای اعطای تسهیلات به شرکت‌ها خبر داد و افزود: تعداد زیادی شرکت‌های دانش‌بنیان از این تسهیلات بهره‌مند شدند.وی ادامه داد: دانش بنیان ها باید از ظرفیت‌های اعتبار مالیاتی، تبصره ۱۸، ارائه تسهیلات و سایر موارد برای رشد خود بهره مند شوند.