عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ۲۱:۲۶

سهم مالیات در بودجه به ۵۳ درصد رسیده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.بابک نگاهداری در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی کشور اظهار کرد: سوگیری و جهت‌گیری بودجه از سال ۱۴۰۰ به سمت افزایش سهم مالیات بوده است؛ به طوری که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد رسیده است. لذا جهت‌گیری بودجه به سمت منابع پایدار است. وی افزود: در برنامه هفتم به موضوع پایه‌های مالیاتی جدید تاکید شده است. بحث مالیات برعایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی باعث نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند. ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال اخذ نمی کنیم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که همه معاملات مودیان در سامانه مودیان پوشش داده شود. بنابراین هدف اصلی توسعه صورتحساب‌های الکترونیک است. باید این نظارت صورت گیرد تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی با کمک سامانه مودیان اجرایی شود.