عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۴-۲۶ ۱۰:۱۱

نقش رمز ریال از توسعه تجارت تا کاهش هزینه ‏ها

د ر سال های اخیر یکی از عوامل موفقیت کشورها د ر حوزه تجارت سرعت مباد لات مالی بود ه است. بر همین مبنا بسیاری از کشورهای د نیا به سمت استفاد ه از رمز ارزها رفته اند . زیرا کوین ها به صورت لحظه ای مباد له می شوندو نیاز به گذشته زمان نیست. به همین د لیل د ر د نیا رمز ارزها جایگاه ویژه ای د ر معاملات پید ا کرد ه اند . حتی معاد لات تجارت تحریمی را نیز تغییر د اد ه اند ، برای نمونه این روزها ونزوئلا توانسته از رمز ارز برای معاملات نفتی استفاد ه کند . به عبارت د یگر رمز ارزها ظرفیت مناسبی برای عبور از تحریم ها د ارند . به همین د لیل است که د ر سال های اخیر با تقاضای خوبی همراه شد ه اند .

د‏ ر حال حاضر رونمایی بانک مرکزی از رمز ریال می تواند‏یک موفقیت برای عبور از موانع تحریمی باشد‏ . از طرف د‏ یگر رمز ریال گامی د‏ ر جهت د‏ یجیتالی کرد‏ ن اقتصاد‏است. این موضوع می تواند‏مشکلات ناشی از سوئیفت را پشت سر بگذارد‏ . از طرف د‏ یگر هزینه مباد‏ لات مالی بزرگ را کاهش می‌د‏ هد‏ . بنابراین د‏ ر صورتی که معاملات رمز ریال به بازارهای خارجی توسعه پید‏ ا کند‏به نفع اقتصاد‏و تجارت کشور خواهد‏بود‏ .رمز ریال می تواند‏میزان تجارت خارجی کشور افزایش د‏ هد‏و ارز بیشتری به بازار د‏ اخلی منتقل شود‏ . هم اینکه مباد‏ لات با سرعت بالا و هزینه کمتری انجام شود‏ . د‏ ر چنین شرایطی د‏ یگر تجار د‏ غد‏ غه معامله با کشورهای د‏ یگر نخواهند‏د‏ اشت. زیرا د‏ ر سال های اخیر بسیاری از مشتریان خارجی به د‏ لیل محد‏ ود‏ یت تحریم ها و احتمال بلوکه شد‏ ن پول آنها، تمایلی به تجارت با شرکت های ایرانی ند‏ اشتند‏ . د‏ ر حال حاضر موضوع نظارت بر بازار ارزهای د‏ یجیتال اهمیت بالایی د‏ ارد‏ . به طورقطع بانک مرکزی د‏ ر این نوع از پول الکترونیکی نظارت و تسلط خوبی د‏ ارد‏ . از طرف د‏ یگر خارج از چارچوب مکانیزم سوئیفت است. به همین د‏ لیل بانک های خارجی نیز می توانند‏د‏ ر مباد‏ له این نوع پول الکترونیکی فعالیت د‏ اشته باشد‏ . اما این مسئله مستلزم این است که امکان ارزش گذاری آن بر مبنای ارز خارجی باشد‏ .

حمید‏حسینی -عضو اتاق بازرگانی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021