عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۵-۰۳ ۰۹:۵۶

وزیر جهاد کشاورزی: اجرای الگوی کشت نیازمند مشوق‌های قوی برای سال زراعی آینده است

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید براینکه آمایش سرزمین در سطح استانی و ملی داریم و کمبود اطلاعات در این زمینه نداریم گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند مشوق‌های قوی است که امیدواریم برای سال زراعی آینده توسط سازمان برنامه و بودجه محقق شود.محمدعلی نیکبخت افزود: در زمینه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه هم در سطح ملی و هم در سطح استان ها مطالعات زیادی انجام داده، ما واقعا در سطح کشور از لحاظ آمایش به صورت استانی، شهرستانی، منطقه، ناحیه و سطح ملی کمبود اطلاعات، داده و آگاهی نداریم زیرا همه اینها در کشور وجود دارد و بهره برداری می شود. وزیرجهاد کشاورزی اظهارداشت: از گذشته تاکنون بصورت سنتی نسل به نسل یک الگوی کشت به کشاورزان ما منتقل شده است و من در مواجهه با کشاورزان این را لمس می کنم حتی در زمین های خودشان برای کشت زیره، زعفران، چغندرقند و گندم اسم می گذارند بنابراین کشاورزان ما الگوی کشت دارند، اما با این وجود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را تدوین و بازنگری کرده و آمادگی اجرای آن را داریم.

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021