عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۲ ۰۲:۴۲

معافیت مالیاتی مشروط به کسب‌وکارهای اینترنتی در بودجه ۱۴۰۳

در تبصره ۶ (عوارض و مالیات) بخش (خ) این لایحه عنوان شده است که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود./اکونگار