عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۹ ۰۲:۴۷

آرشیو
اخبار دسته بندی: موسیقی و هنرهای تجسمی
امشب در مراسم جایزه حکیم نظامی، شهرام ناظری نشان عالی یونسکو را دریافت کرد.