عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ ۰۶:۱۴

آرشیو
اخبار دسته بندی: تلدیو
شهروند خبرنگار ما فیلمی از تنگه قاسمی در استان خوزستان ارسال کرده است که تماشای آن خالی از لطف نیست.