عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ ۱۷:۵۴

آرشیو
اخبار دسته بندی: گزارش استان ها
در روزگاری که فرهنگ ایران رو به فراموشی بود، فردوسی در رنجی ۳۰ ساله شاهکار ادب فارسی را سرود.