عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ ۰۶:۴۹

دریاچه ارومیه مرد؟

امید بستن به احیای دریاچه به دلیل مشکلات ناشی از سوء‌مدیریت‌ها و تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز احیا بی‌فایده است. اگرچه تحقق احیای دوباره دریاچه ارومیه در یک بازه زمانی ۱۰ ساله امکان‌پذیر است.