عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ۲۰:۰۰

عضو شورای ملی زعفران : ۹۰ درصد زعفران دنیا را تامین می‌کنیم

عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به مشکلات متعدد صادرات ناشی از بازگشت ارز به سامانه نیما میزان صادرات کاهش و در مقابل قاچاق افزایش یافته است، در حالیکه با رفع مشکلات بازگشت ارز، قاچاق زعفران دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
علی حسینی ، با اشاره به تاثیر تنش‌های سرمایی و گرمایی در تولید زعفران اظهار کرد: به دلیل تنش‌های سرمایی و گرمایی تولید زعفران در سال جاری در سه استان عمده تولید کننده این محصول یعنی خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. وی افزود: طبق آمار وزارت جهادکشاورزی ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در کشور در سه استان مذکور وجود دارد که از این میزان باید حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن و در عالی‌ترین شرایط ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تن زعفران تولید شود، ولی آمارها کمتر از این مقدار را نشان می‌دهد. عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد: به عنوان یک فعال در این بخش معتقدم که در بخش زعفران باید آموزش‌های لازم کاشت، داشت و برداشت داده شود. اینکه هنوز نمی‌دانیم چقدر، در چه زمانی، با چه پیازی، در چه عمقی بکاریم و چه زمانی آبیاری کنیم باعث می ‌شود تولید دچار نوسان باشد و کوچکترین تنش نیز آن را تحت تاثیر قرار دهد.