عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ۲۰:۱۰

وزیر جهاد کشاورزی : هرجا دانش‌بنیان‌ها وارد شوند ، ما خود را عقب می‌کشیم

برای تولید محصولات کشاورزی ما به شرکت‌های دانش‌بنیان امید داریم، گفت: در هر جایی که این شرکت‌ها وارد شوند، ما به عنوان بخش دولتی خود را کنار می‌کشیم.
دکتر محمدعلی نیکبخت در اولین رویداد نمادیران که در خانه نوآوری و فناوری ایران واقع در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور با بیان اینکه در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی متوجه ما است، افزود: این مسئولیت در حوزه اجرای سیاستگذاری برای تامین غذای کافی برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایرانی است. وی با تاکید بر ضرورت تولید محصولات غذایی در داخل کشور، اظهار کرد: نیاز روزانه مصرف مرغ کشور هشت و نیم تا ۹ هزار تن است و این امکان وجود ندارد که ما از کشورهای اطراف مرغ آماده طبخ وارد کنیم و از این رو محکوم هستیم که محصولات غذایی را در داخل تولید کنیم. نیکبخت خاطرنشان کرد: مسئولیت سنگین تامین محصولات کشاورزی بر عهده دانش‌بنیان‌ها است؛ چراکه ما امید زیادی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان داریم.