عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۹ ۰۳:۳۷

آرشیو
اخبار دسته بندی: قران و عترت
در نخستین دوره اجرای «قرار دوازدهم» ۶۰ هزار بسته معیشتی با حفظ کرامت در بین نیازمندان توزیع شد.