عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۲ ۰۱:۲۳

آرشیو
اخبار دسته بندی: فیلم و صوت
شهروند خبرنگار ما فیلمی از تنگه قاسمی در استان خوزستان ارسال کرده است که تماشای آن خالی از لطف نیست.