عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۸ ۱۸:۱۰

آرشیو
اخبار دسته بندی: مجلس
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باتوجه به ویژگی‌های نظامی گری نیاز است پایش‌ها دوره‌ای سلامت اعم از جسمی و روانی بیشتر شود و نتایج این پایش‌ها از طرف رده‌های مختلف فرماندهان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اکنون که بودجه با اعلام ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته، انتظار می‌رود نمایندگان ضمن توجه به نظرات کارشناسی دولت که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته، بیش‌برآوردها در درآمدها را اصلاح کرده و هزینه‌های مازاد بر درآمدها را اصلاح کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به انتقاد دولت از افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مصارف بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس گفت: در برخی موارد، به دولت اختیار داده شده است تا در یک سقفی هزینه را انجام دهد و عدد ثابتی در نظر گرفته نشده