عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۲-۰۴ ۲۱:۴۵

ایران و عراق در مدیریت پایدار خاک همکاری می‌کنند

نشست مشترک مدیران آب و خاک دو کشور ایران و عراق با هدف استفاده از توانمندی‌های ایران در حوزه مدیریت پایدار خاک برگزار شد.اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در این نشست ضمن معرفی مؤسسه، با تأکید بر تعیین خط مشی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تعیین اولویت‌ها برای اقدام اجرایی گفت: دستاوردهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب در تدوین الگوی کشت ایران نقش اساسی دارد و این مهم می‌تواند در عراق اجرایی شود. وی ۷ محور برنامه راهبردی مؤسسه تحقیقات خاک و آب را شامل شناخت منابع خاک و استعداد اراضی، پایش کمی و کیفی خاک و آب کشاورزی، مدیریت تقاضامحور آب در مزرعه و ارتقای بهره‌وری، شناخت و مدیریت خاک و آب در شرایط شور، شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شناخت و مدیریت کربن آلی خاک و شناخت و مدیریت آلودگی خاک و آب و گیاه در کشاورزی دانست. وی با اشاره به فعالیت‌ها و مهمترین دستاوردهای بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه، در خصوص همکاری‌های مشترک دو کشور ایران و عراق ابراز امیدواری کرد. مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست بیان کرد: عراق ظرفیت خوبی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی دارد و ایران می‌تواند در قالب قرارداد پژوهشی و مطالعاتی تعاملات خوبی با این کشور داشته باشد.