عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۹

حقوق مشاغل سخت باید ۲۰درصد بالاتر از دستمزد تعیین شود

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌ از بین می‌رود، گفت: دستمزد باید به‌صورت ملی تعیین شود, در مشاغلی که فنی‌تر و سخت‌تر است باید ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شود.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ‌ با بیان اینکه “در زمان حاضر امکان پرداخت مزد منطقه‌ای وجود ندارد” گفت: در زمان حاضر که مزد به‌صورت ملی هم تعیین می‌شود, به‌دلیل عدم بازرسی‌های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌ از بین می‌رود. هرکارفرمایی می‌تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه‌ای دستمزد مشخصی را تعیین کند. وی ادامه داد: در زمان حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه‌ای شود, احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در ۱۰ واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد، چون نظارت به‌طور کلی از بین می‌رود, کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می‌کنند.