عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۲-۱۲-۰۹ ۰۳:۱۱

روز سبز گروه‌های املاک در بورس

بازار سرمایه در اولین روز هفته ۳۳۶۳ واحد رشد کرد و شاخص کل دو میلیون و ۱۲۶ هزار واحد رسید. دیروز اوضاع گروه‌های انبوه‌سازی و فلزات اساسی از شرایط به نسبت بهتری در مقایسه با دیگر گروه‌ها برخوردار بودند.بازار سرمایه پس از رشد نسبی روز چهارشنبه، دیروز نیز تقریبا به همان میزان افزایش یافت. این در حالی است که تا قبل از چهارشنبه هفته قبل، بازار هفت روز پشت هم با ریزش مواجه شده بود. به نظر می‌رسد با کمرنگ شدن اثر ریسک‌های غیر اقتصادی و عوامل درونی مثل تعیین نرخ خوراک پالایشی‌ها بازار سرمایه در حال بازیابی خود است.