عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۸

سهم ۲۸ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی غیردولتی‌ها

اینکه سال گذشته ۲۸ درصد تامین مالی بانکی جدید برای بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه صورت گرفت، گفت: از اینکه شرکت‌های بزرگ سرحلقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشند، حمایت ویژه خواهیم کرد. ضمن اینکه از شرکت‌های بزرگ می‌خواهیم برای خوشه‌سازی و زنجیره‌های مرتبط صنعتی اقدام کنند. سید احسان خاندوزی در بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با بیان اینکه امسال نیز مانند سال گذشته رشد اقتصادی مثبت بود، اظهار کرد: بر این اساس در ۱۶ فصل رشد متوالی رشد اقتصادی خواهیم داشت. همچنین از دام رکود و رشد اقتصاد پایین خارج شده‌یم و برای اینکه تولید ملی و درآمد سرانه ارتقا پیدا کند در مسیر بلندمدت قرار گرفته‌ایم و راه بسیاری در پیش داریم. در مجموع از سال ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۲ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم که بر اساس پیش‌بینی‌ها در حوزه صنعت، کشاورز و در مجموع اقتصاد تا پایان سال نیز روند مثبتی در رشد اقتصاد خواهیم داشت.