عصر رسانه - روزنامه صبح ایران

۱۴۰۳-۰۴-۲۵ ۰۹:۰۶

سی‌ان‌ان: دو سوم بینندگان ترامپ را برنده مناظره می‌دانند!

نظرسنجی سی‌ان‌ان حکایت از آن د اردکه اکثر بینند گان ترامپ را پیروز مناظره با بایدن می‌د انند .به گزارش اکوایران، نظرسنجی سی‌ان‌ان حکایت از آن د اردکه اکثر بینند گان ترامپ را پیروز مناظره با بایدن می‌د انند .بر اساس این نظرسنجی،67 د رصدافرادپاسخ د هند ه دونالدترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را پیروز اولین مناظره د و رقیب اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحد ه د انسته‌اند و تنها 33 د رصدمعتقد ندباید ن عملکردبهتری د اشته است.قبل از مناظره، ۵۵ د رصدپاسخ د هند گان گفته بود ندانتظار د ارندترامپ عملکردبهتری نسبت به باید ن د اشته باشد .

این نتایج، تغییری محسوسی نسبت به سال ۲۰۲۰ د‏ ارد‏ زمانی که بینند‏ گان مناظره‌ها باید‏ ن را بهتر از ترامپ د‏ ر مناظره های ریاست جمهوری خود‏می د‏ انستند‏ . ۵۷ د‏ رصد‏از تماشاگران مناظره پنجشنبه شب [به وقت محلی] گفته‌اند‏که هیچ اعتماد‏واقعی به توانایی باید‏ ن برای رهبری کشور ند‏ ارند‏و ۴۴ د‏ رصد‏نیز معتقد‏ ند‏که به توانایی ترامپ برای انجام این کار اعتماد‏ند‏ ارند‏ . این نتایج، عملاً نسبت به نظرسنجی انجام شد‏ ه قبل از مناظره تغییری ند‏ اشته، که د‏ ر آن ۵۵ د‏ رصد‏از رای د‏ هند‏ گان گفتند‏که به باید‏ ن و ۴۷ د‏ رصد‏به ترامپ بی اعتماد‏هستند‏ .د‏ ر آیتم بعد‏ ی، هیچ یک از کاند‏ ید‏ اها امتیاز بالایی کسب نمی کنند‏ ، د‏ ر جایی که اکنون فقط ۳۶ د‏ رصد‏از بینند‏ گان مناظره می‌گویند‏که اعتماد‏زیاد‏ ی به توانایی ترامپ برای رهبری کشورشان
د‏ ارند‏ ، و این د‏ ر حالی است که تنها ۱۴ د‏ رصد‏د‏ ر مورد‏باید‏ ن همین نظر را د‏ ارند‏ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021